Przedmiot fakultatywny dla studentów magisterskich studiów stacjonarnych, kierunek logistyka.

Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku studiów mgr na kierunku logistyka.

Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku studiów niestacjonarnych mgr na kierunku logistyka.

Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku logistyka.

Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku logistyka.