Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku studiów mgr na kierunku logistyka.

Przedmiot obowiązkowy prowadzony na II semestrze studiów magisterskich na kierunki "Logistyka".