Kurs dla studentów Biotechnologii z WOBiAK.

Zawiera podstawowe dane oraz wybrane materiały

Kurs z przedmiotu "Rachunek ekonomiczny..."