Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku studiów mgr na kierunku logistyka.

Przedmiot fakultatywny dla studentów II roku stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku logistyka.

Przedmiot obowiązkowy prowadzony na II semestrze studiów magisterskich na kierunki "Logistyka".


Przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów magisterskich niestacjonarnych